EIT - Elektroinstalacijska Tehnika d.o.o.

Za sve isporuke proizvoda i pratećih usluga vrijede ovi Opći uvjeti, ako nije drugačije pismeno utanačeno. Cijene proizvoda su utvrđene u cjeniku koji je važeći na dan isporuke. Cijene koje su naznačene prilikom ugovora su važeće prema akutalnom cjeniku na dan ugovaranja, osim ako nije drugačije pismeno definirano. Cijene se smatraju FCO skladište prodavača (uvozna roba je ocarinjena) i ne sadrže troškove posebnog pakiranja niti troškove prijevoza od skladišta prodavača do kupca. Porez na dodanu vrijednost zaračunava se u skladu sa zakonom. U predračunu, koji izdaje prodavač, se obavezno iskazuju svi troškovi.1. Ponude

Ponude su određene ovim Uvjetima prodaje. Drugačiji uvjeti prodaje nisu prihvatljivi, osim ako nisu pismeno dani od strane prodavača. Ponuda ne obvezuje kupca na kupnju kao ni prodavača na prodaju. Prodavač nije obvezan na osnovi ponude izvršiti rezervaciju ponuđene robe, osim u slučaju danog roka za prihvačanje opcije ponude, tj . uplate avansa.

Važenje ponude je naznačeno u svakoj ponudi. Ukoliko nije, važenje ponude iznosi najviše 8 dana od dana njezinog izdavanja. Sve tehničke naznake proizvoda su bez obveze, jer se tehničke promjene smatraju uobičajenim. Ako narudžba kupca sadrži neke uvjete koji nisu jednaki ovim Općim uvjetima prodaje, prodavač će ispostaviti pismenu ponudu sa svojim uvjetima prodaje i ona će se smatrati vazeča.


2. Narudžbe

Narudžba kupca se smatra prihvaćenom kada prodavač pismeno potvrdi narudžbu kupca s oznakom robe, količinom, cijenama, troškovima i rokovima isporuke te kada kupac uplati avans a sve prema ugovoru o prodaji. Kupac se obvezuje svoje neslaganje s potvrdom narudžbe dostaviti pismeno najkasnije u roku dva dana, u protivnom prodavač smatra da je kupac istu prihvatio i može krenuti u realizaciju narudžbe.

Odustajanje od narudžbe može izvršiti kupac na osnovi pismenog zahtjeva ali samo uz privolu prodavača, ukoliko on već robu nije isporučio kupcu. Prodavač zadržava pravo zaračunavanja stvarnih troškova proizašlih zbog kupčeva odustajanja od narudžbe. Promjena narudžbe kupca mora biti u pisanom obliku i prihvaća se pismeno od strane prodavača. Promjenu narudžbe prodavač će prihvatiti bez posljedica za kupca kada je to moguće i kada ga takva promjena ne dovodi u nepovoljniji položaj.3. Pakiranje robe

Prodavač isporučuje svu robu u orginalnom pakiranju proizvođača odnosno u standardnom parkiranju. Posebno pakiranje zbog otežanog transporta ili na zahtjev kupca se posebno naplaćuje, ukoliko isto Prodavatelju stvara dodatni trošak.


4. Prijevoz robe

Cijene prodavača smatraju se fco skladište prodavača na adresi Ilica 431 Zagreb ili drugačije ako je navedeno u ponudi.

Prijevoz robe od skladišta do odredišta koje odredi kupac ide na teret kupca osim ako drugačije nije dogovoreno.


5. Isporuka robe

Roba nakon izlaska iz skladišta prodavača ide na rizik kupca. Možebitna oštećenja ili gubitci se prijavljuju od strane kupca dotičnom prijevozniku.


6. Garancija i rezervni dijelovi

Prodavač prenosi orginalne garantne uvjete proizvodača na kupca. Za svu robu za koju ne postoji garancija proizvodača, prodavač daje svoju garanciju ovisno o tipu proizvoda ili usluge. Prodavač se obvezuje osigurati rezervne dijelove za prodane proizvode tokom njihova životnog vijeka.


7. Plaćanje

Uvjeti plaćanja se određuju u sklopljenom ugovoru.

Plaćanje kupac vrši prije isporuke robe. Ovako određeno plaćanje vrijedi ako nije drugačije pismeno utanačeno u ugovoru. Prodavač će kod zakašnjenja plaćanja kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu i obustaviti daljnju isporuku robe do podmirenja dugova od strane kupca.

Za isporuke duže od 30 dana prodavač će kupcu obračunati kamate na uplaćeni iznos duži od 30 dana do isporuke, a sve po Zakonu o zaštiti prodavača.

Zadržavamo pravo promjene uvjeta prodaje i cijena bez prethodne obavijesti.

U Zagrebu, 25.09.2014 godine.

EIT

Elektroinstalacijska Tehnika d.o.o.

eit@eit.hr 

+385 1 3498 100

Ilica 431 10090 Zagreb

Hrvatska

Svakodnevno smo otvoreni za sva vaša pitanja.

Kontaktirajte nas