Uvjeti korištenja

Pristupom internet stranicima EIT – Elektroinstalacijska tehnika d.o.o. („EIT“) potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica EIT i njihove pravne učinke. EIT može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranica EIT bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa internet stranicima EIT.

Svako korištenje www.eit.hr podložno je niže navedenim uvjetima.


Ograničenje odgovornosti

Svi sadržaji objavljeni na www.eit.hr vlasništvo su EIT-a i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez pismenog pristanka EIT-a. EIT će uložiti razumne napore da održi www.eit.hr stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu točne, potpune i pouzdane, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Stranicama www.eit.hr se pristupa putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju EIT direktno ne kontrolira te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija. EIT zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.eit.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. EIT se također ne obvezuje na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama. EIT neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internet stranica EIT-a.Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada EIT-u, ili je ustupljeno EIT-u, a u vlasništvu je trećih osoba. EIT također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Nadalje, ova stranica sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo EIT-a ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja EIT-a.

Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.


Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, internet stranice EIT-a koriste programsku podršku koja prati posjete na mrežu i pružaju zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik ovih internet stranica treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju EIT neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.


Tajnost i zaštita osobnih podataka

Prilikom posjete ovim stranicama Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih EIT ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar www.eit.hr stranica i u određeno vrijeme, EIT će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti www.eit.hr stranica i EIT ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe. Komunikacija ili materijali koje dostavite, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima .Odašiljanje poruka elektronskom poštom

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. EIT ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.


Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na ovim internet stranicama su samo za Vašu informaciju, a EIT ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.


Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja internet stranica EIT-a je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica EIT-a ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Distribucija podataka i materijala objavljenih na internet stranicama EIT može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a EIT ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.

Tražite pouzdanog partnera? Kontaktirajte nas s povjerenjem!