EIT - Elektroinstalacijska Tehnika d.o.o.

J. Pröpster GmbH Izrezak

Svi proizvodi i komponente proizvode se od visokokvalitetnih materijala (aluminij, bakar, vruče pocinčani čelik, inox V2A i V4A), ispitani su u vlastitom laboratoriju ili laboratoriju relevantnih institucija u Njemačkoj, i sukladni su važećim normama HRN EN 62561, HRN EN 62305, HRN EN 61643.

J.Pröpster katalog 2021_EN.pdf

EIT

Elektroinstalacijska Tehnika d.o.o.

eit@eit.hr 

+385 1 3498 100

Ilica 431 10090 Zagreb

Hrvatska

Svakodnevno smo otvoreni za sva vaša pitanja.

Kontaktirajte nas