Reference

      1. ELEKROINSTALACIJE, RAZVODNI, DISTRIBUTIVNI, UPRAVLJAČKI I ZAŠTITNI ORMARI, ORMARI AUTOMATIZACIJE I                                    UREĐAJI ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE:

 • SPAR/INTERSPAR - Zadar, Jurišićeva (Zagreb), Sopot, Središće GRO + kompenzacije (250, 150, 100kVAr), Rijeka-Rujevica, Rijeka-Tower, Zagreb-Jankomir
 • SBERBANKA - Koprivnica, Požega, Trešnjevka, Vinkovci, Slavonski Brod, Zaprešić, Dubrava...
 • PORSCHE - Rijeka
 • Daruvar – Farma jaja Perfex Peradarstvo
 • ZABA - Pula
 • HZMO - Sisak
 • Poslovni centar Jastrebarsko
 • Veneto banka - Poreč
 • Dom umirovljenika -  Dubrava
 • INA benzinske pumpe - Bukovačka, Črnomerec, Karlovac – Rakovac, Kraljevica, Vukovarska, Đakovo – Preradovićeva, Donja Stubica, Galdovo, Kutjevo, Lepoglava, Osijek – Vinkovačka, Vrapče, Zagrebačka
 • Spectra Media: Pogoni Virovitica, Bistra
 • Tunel Mali Prolog
 • Končar Power Transformers – Priključni i upravljački ormari, te ormari daljinskog upravljanja za energetske transformatore
 • Končar D&ST – Priključni i upravljački ormari, te ormari daljinskog upravljanja za distributivne i specijalne transformatore
 • Končar Institut za elektrotehniku – Ormarići daljinskog nadzora i komunikacijski ormarići
 • Filtec Bregana – sustav automatskog upravljanja – komplet pametna instalacija
 • Pelet Grupa, GRO i NN sklopni/distributivni ormari
 • Hotel LONE, GRO i NN sklopni/distributivni ormari
 • Pelmen d.o.o.- distributivni ormari s frekventnim pretvaračima za projekte u vodocrpilištima (Prosine, Batine, Duboševica, Topolje)
 • JGL- GRO i NN sklopni/distributivni ormari + elektromontaža
 • EMERSON Network Power za Siemens Hrvatska- LUNASAT MDC Libanon
 • INTIS za Arcelor Metal Zenica, BiH- izrada ormara za automatsko upravljanje dijela postrojenja proizvodnje čelične žice većih profila
 • Aeroteh – Bolnica Kazahstan
 • Porel- upravlajčko automatizacijski ormari
 • Sintaksa – upravljanje i nadzor malih hidroelektrana, KOTA 2 Malezija

 

      2. PROJEKTIRANJE:

 • Poliklinika Medirad
 • Poliklinika Ventus
 • Spalionica ljubimaca Dumovec
 • Supernova Varaždin
 • BIDD Klara
 • MUP Glina
 • MUP Rijeka
 • MUP Sisak
 • Cropellets Energana 1 MW
 • Kogeneracija pilana Krasno 500 kW
 • Kogeneracija LEPA 1300 kW
 • Kompleks staklenika UNI Validus, Babina Greda
 • Legenda promet, proizvodna hala
 • T-com Kruge
 • T-com Ozaljska

ZASTUPAMO I DISTRIBUIRAMO

Tražite pouzdanog partnera? Kontaktirajte nas s povjerenjem!