Projektiranje i nadzor

PROJEKTIRANJE I NADZOR

 

Izvodimo izradu projektne dokumentacije iz područja elektrotehnike (idejni, glavni, izvedbeni, izvedeno stanje) u području zgradarstva (javne građevine, poslovne građevine, stambene građevine), industrije (pogoni, postrojenja, fotonaponske elektrane i bioenergane) i infrastrukture (niskonaponske, srednjenaponske i elektrokomunikacijske mreže).

Projektna dokumentacija s obzirom na zahtijeve investitora obuhvaća elektroeneregteski razvod, sustav zaštite od djelovanja munje, elektroinstalacije jake i slabe struje, nadzemnu i podzemnu niskonaponsku mrežu, javnu rasvjetu, niskonaponska elektroenergetska postrojenja, automatizaciju, sustav dojave požara.

ZASTUPAMO I DISTRIBUIRAMO

Tražite pouzdanog partnera? Kontaktirajte nas s povjerenjem!